EN    DE    www.unss.skVŠVP na Facebooku
VŠVP na Twitteri


 


Všetky aktuálne informácie o Výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy nájdete na vodiacipes.sk
Ďakujeme za pochopenie.

Copyright Výcviková škola pre vodiacich psov
e-mail: webmaster@unss.sk